HALAT KILAVUZU

Halatlı vinç Makinelerinde en önemli ayrıntılardan biride, halat kılavuzudur. Günümüzde üretilen vinç kaldırma makinelerinde belirli bir tonaja kadar halat kılavuzu kullanılmaktadır.Halat kılavuzunda tonaj sınırı olmasının nedeni ise  tambur çapının ağır tonajlı vinçlerde  büyümesidir. Ayrıca  kaldırma yüksekliğinin fazla olması ve halat çapının tonaja bağlı olarak artması nedeni ile de , bu tip ağır kapasiteli makinelerde  kılavuz kullanılmamaktadır. Firmamız tarafından,30 tona kadar imal edilen vinç kaldırma makinelerinde halat kılavuzu standart olarak tambura  takılmaktadır.

Halat kılavuzu; kaldırma makinesinin yükü kaldırırken veya indirirken halatın tambura düzgün bir şekilde sarılmasını sağlamaktadır.Bunun neticesinde halatların birbirinin üzerine binmesi önlenerek halatların kırılması, gam yapması ve aşınmasının önüne geçilmektedir. Ayrıca tambur üzerindeki yivlerin de   aşınması bu sayede önlemektedir.Halat kılavuzu olmayan, serbest sarımlı makinelerde yaşanan en büyük problem: Vinç kancasının yüksüz-,boş olduğu- durumlarda halatın tambur üzerine kendiliğinden dolanarak karışmasıdır.Bu durum hem makine hem de çalışma güvenliği açısından son derece riskli bir durumdur.Bu açıdan eğer çalışma şartları kaldırma yüksekliğinin 10 mt-12 mt. den fazla olmasını gerektiriyorsa serbest sarımlı makineler tercih edilmelidir.