70 TON HİDROLİK SİLİNDİR VE SETİ 

Hidrolik silindirler yapı itibarı ile  çalışma prensipleri temelde aynı olsa da, strok değerleri ve  kapasitelerine göre  farklılıklar göstermektedir. Kullanım yerlerini şu şekilde özetleyebiliriz :

 • Ağır Makine aksamının yerden kaldırılmasında 
 • Beton blokların dengeye alınmasında
 • Madencilikte galeri vb. yerlerde 
 • Kaya bloklarında
 • Tersanelerde gemi yapımı ve onarımında
 • Fabrika içinde ağır makinelerin yer değiştirilmesinde yardımcı elaman olarak kullanılırlar .

Hidrolik silindirlerin farklılıklarını belirleyen faktörler ise: 

 • Gövde çapının büyüklüğü ;
 • Yüklenici silindirin çapı ;
 • Strok ( Silindir krikonun, gövde hariç) mesafesi ;
 • Çift tesirli ya da tek tesirli olması ;
 • Kapsiteleri ;
 • kullanım amaç ve alanlarıdır. 

Aşağıdaki tabloda hidrolik silindirlerin, hem teknik özellikler hem de strok mesafeleri ile ilgili olarak bilgi verilmiştir. 
70 TON HİDROLİK SİLİNDİR TEKNİK ÖZELLİKLERİ : 70ton-hidrolik-silindir-kriko
HİDROLİK SİLİNDİR SETLERİ :
Hidrolik silindir setleri; pompa, hortum, silindir ve basınç göstergesinden oluşur. Sistem, tek bir silindirden oluşabileceği gibi, birden fazla hidrolik silindirin tek noktadan hidrolik pompa ile basınç uygulanması şeklinde de  çalıştırılabilir.( Uygulama örneğine bkz.) Yüksek kapasite ve hassas kaldırma işlemlerinde ise  manuel pompa yerine, elektrikli pompalar kullanılmaktadır. Böylelikle kot farkı olmadan tonlarca yük, dengeye alınabilmekte veya kaldırılabilmektedir. Silindir setlerinin çift etkili ve tek etkili olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir. Tek tesirli ve yay  geri dönüşlü hidrolik silindirler, yağ girişinin tek noktadan yapıldığı ve maksimum seviyeye ulaşmış olan silindirin geri dönüş hareketinin, silindir bloğu içerisinde yer alan yayla yapıldığı anlamına gelmektedir.

70-ton-hidrolik-silindir