YATAY SAC KALDIRMA (KURT AĞZI) -A TİP 

 

Fabrikalarda yassı ürünlerin (Farklı kalınlıklarda sac levhalar)kaldırılmasında çokça tercih edilen bir üründür.Özelikle sacların aynı anda herhangi bir eğilme, bombeleşmeye mahal vermeden işleneceği hatta kadar emniyetli biçimde DİKEY olarak taşınmasında (plazma kesim hatları, rulo hatları, dilme hatları vb.)çok önemli rol oynar.Çenelerindeki diş yapıları sayesinde malzemenin oturduğu yeden sıyrılması ya da düşmesinin önüne geçilmiş olur.Dikey olarak ,kaldırılıp taşınacak olan sacın kaymasını önlemek için ürünün yan tarafına,yay tertibatı eklenmiştir.Böylelikle sac ile dişler arası kaymayı önlemek için yay kuvveti ile sıkıştırılmış olur. 


1TON_10TON_dikey_sac_kaldırma_kurt_ağzı

1TON_10TON_dikey_sac_kaldırma_kurt_ağzı